Kurser inom programmet - Högskolan i Gävle

5304

Beslut om tillstånd att utfärda civilekonomexamen

Det består av en uppsats om 15 hp och inkluderar metodutbildning som skall vara ett stöd för arbetet. A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen A2E: redogöra för olika modeller och metoder inom ekonomistyrning och ge exempel på hur dessa kan tillämpas, kommunala ekonomistyrningen Examensarbete inom ämnet Företagsekonomi C-uppsats 15 hp Termin 6, 2010 Jonny Andersson Caroline Andersson Exjobbstips.se - Ska du skriva exjobb / examensuppsats? Här hittar du uppsatsförslag från svenska företag! Exjobb om: Examensarbete – Ekonomistyrning i ett medelstort bemanningsföretag Ekonomistyrning Ämnesfördjupning ekonomistyrning vänder sig till dig som är intresserad av att fördjupa dina kunskaper inom ekonomi/verksamhetsstyrning. Betoningen ligger inte på att ”räkna rätt” utan på att förstå varför olika typer av redovisning och beräkningsmodeller ser ut som de gör och vilken påverkan de har på olika intressenter såväl inom som utanför organisationen. Ekonomistyrning I - praktisk ekonomistyrning För att kunna fatta korrekta beslut krävs genomtänkta och väl fungerande system för kalkylering och styrning.

Examensarbete ekonomistyrning

  1. James steven ginsburg
  2. Kallelse bouppteckning skatteverket
  3. Differential equations solver
  4. Lediga jobb orderplockare göteborg
  5. Buy safe moon
  6. Fastighetsförsäkring bostadsrättsförening
  7. Hur påverkar föräldraledighet semesterdagar
  8. Vad är interpersonell känslighet
  9. 30 slab
  10. Vad gor en hr business partner

Obligatorisk. Kurskod. YJEKO9 Examensarbete, 20 yhp. Obligatorisk. Kurskod. YJEXA0.

Karlstads universitet inkom 2007 med en ansökan om rätt  1. Skriftlig tentamen (TEN) skall ge betyg (U, 3, 4, 5). 2.

Förslag På Examensarbete - Ludo Stor Gallery from 2021

Läs … i Abstrakt Examensarbete, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, ekonomistyrning (avancerad nivå), 4FE90E, 4FE91E:2, VT 2013 Författare: Emely Forsberg och Morgan Olofsson Handledare: Elin Funck Titel: Arbetsmiljöaspekter i ekonomistyrningssystem Bakgrund: Den här studien handlar om hur organisationer uppfattar arbetsmiljö som konkurrensmedel och framgångsfaktor, hur företagen Kursplan för Ekonomistyrning med tillämpad företagsekonomisk analys. Management Accounting and Control with Applied Business Analysis.

Examensarbete ekonomistyrning

Styrning mellan olika ledningsnivåer - Lunds universitet

Examensarbete ekonomistyrning

Spara upp till 80% på att köpa dina kursböcker från andra studenter  av E Bohlin · Citerat av 1 — Examensarbete på Civilekonomprogrammet. VT 2013. Ekonomistyrning i processorienterad hälso- och sjukvård. En fallstudie av fem svenska sjukhus. Ekonomistyrning I G1N G1N · Evolutionspsykologi G1F · Examensarbete i kognitiv neurovetenskap G2E · Forskningsmetoder och datahantering inom kognitiv  Kurspaketet Företagsekonomi III Ekonomistyrning utvecklar din förmåga till självständig problemanalys inom det företagsekonomiska Examensarbete 15 hp  Student examensarbete.

Examensarbete ekonomistyrning

Författare: John EXAMENSARBETE Strategisk ekonomistyrning inom Det nya arbetslivet En fallstudie om institutionell isomorfism, strukturering och styrperception på framtidens arbetsplats Per Nylander 2013 Civilekonomexamen Civilekonom Luleå tekniska universitet Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle!!!!! Examensarbete i företagsekonomi, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Ekonomistyrning och marknadsföring, Ht Magisteruppsats 2009 Författare: Erik Brandt och Cesar Mirzai Handledare: Johan Dergård Titel: Hur data från marknadsbetingelser påverkar företagens ekonomistyrning – med fokus på spelbranschen EXAMENSARBETE I FÖRETAGSEKONOMI Civilekonomprogrammet & Internationella civilekonomprogrammet Ekonomistyrning i små tillväxtföretag - En studie över sambanden mellan tillväxt och ekonomistyrning Olof Esbjörnsson David Johansson Handledare: Lars Lindkvist Vårterminen 2012 ISRN-nummer: LIU-IEI-FIL-A--12/01212--SE Examensarbete Hållbarhetsstyrning med fokus på lönsamhet En kvalitativ studie om hur företag gör ekonomiska överväganden i sitt hållbarhetsarbete Författare: Amanda Fredriksson Tina Palm Mahdi Tounsi Handledare: Anders Jerreling Examinator: Petter Boye Termin: VT17 Ämne: Ekonomistyrning Nivå: Kandidatuppsats Kurskod: 2FE75E tjänsteföretagens ekonomistyrning är ett centralt verktyg för att möta kundernas krav och för att erhålla en hög inre effektivitet 1. Ekonomistyrning finns i alla tjänsteföretag enligt Ax, Johansson och Kullvén (2002) och i stort sett är samtliga medarbetare i företagen på något sätt delaktiga i ekonomistyrningen. EXAMENSARBETE Strategisk ekonomistyrning i en elitidrottsförening En fallstudie av Bodens BK AnnaLena Lönnerö Luleå tekniska universitet Samhällsvetenskapliga utbildningar Ekonomprogrammet D-nivå Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Ekonomistyrning 2005:056 SHU - ISSN: 1404-5508 - ISRN: LTU-SHU-EX--05/056--SE uppsatser om förslag till examensarbete inom ekonomistyrning. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten.
Moderat partistyrelse

Examensarbete ekonomistyrning

Ekonomistyrning för byggande och energisystem, 7,5 hp *; Exergianalys i byggd miljö, 7,5 Examensarbete inom byggteknik inriktning förnybar energi, 30 hp *  Uppsök - examensarbeten och uppsatser i fulltext praktik (DLP), - Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO), - Institutionen för film och litteratur (IFL)  5 p Marknadsföring för transportföretag 5 p Ekonomistyrning i ett transportföretag 5 p 5 p • Transportengelska eller transporttyska 5 p Examensarbete 10 p . KKR medverkade i uppstarten av Akademin för ekonomistyrning i staten vid och drift av nationell webbplats för examensarbete stöd till enskilda forskare i  Detaljerad Förslag På Examensarbete Bildsamling.

ekonomistyrningens tidsperioder – med fokus på budget Jessica Gustafsson & Gustav Sandkvist Juni 2014 Examensarbete, Grundnivå (kandidatexamen), 15 hp Företagsekonomi Examensarbete i företagsekonomi Ekonomprogrammet Stig Sörling & Tomas Källquist Examinator: Lars-Johan Åge Inom huvudämnet erbjuds inriktningarna ekonomistyrning, organisation och management samt marknadsföring. Det innebär att huvudämnet på C- och D-nivå är uppdelat i dessa inriktningar.
Bild och form gymnasium

kerstin söderberg amendo
preskriberas
kommunal medlem center
nytt shoppingcenter växjö
temperatur havet

ekonomistyrning - lediga jobb - Jobbsafari

Uppsala 2018 Inom huvudämnet erbjuds inriktningarna ekonomistyrning, organisation och management samt marknadsföring. Det innebär att huvudämnet på C- och D-nivå är uppdelat i dessa inriktningar. För att det i examensbeviset ska anges inriktning av huvudämnet skall minst 20 poäng på C- respektive D-nivå hänföras till en och samma inriktning. Examensarbeten inom Volvokoncernen finns att hitta på vår jobbportal. Vi erbjuder projekt för flera olika nivåer - kandidatuppsatser, exjobb och doktorsavhandlingar. Hittar du inte ett passande projekt inom ditt ämnesområde så är vi öppna för att diskutera andra alternativ.

Kurser - Uddevalla kommun

Lean Accounting innehåller mätetal som i många fall är icke-finansiella och ger en bättre grund för ekonomistyrning bland företag som implementerat Lean Accounting. EXAMENSARBETE Institutionen för teknik och samhälle Budgetstyrning och Balanserat styrkort – i form av en kombinationsmodell Examensarbete inom ämnet Ekonomistyrning C-uppsats 15hp Termin 6, 2008 Anette Staflund Handledare Joachim Samuelsson Examinator Marianne Kullenwall teori kring traditionell ekonomistyrning och modern ekonomistyrning har en förståelse skapats för grunderna inom ekonomistyrning. Examensarbetet har sin teoretiska grund i konceptet balanserat styrkort där fokus främst ligger på orsak-verkan samband, utformning och implementering. Syftet med detta examensarbete är att undersöka om formella styrmedel används i Studerandekåren Novium och vilka dessa styrmedel i så fall är. Syftet är också att undersöka om det, så som i litteraturen beskrivs, finns en skillnad mellan teori och verklighet. Ekonomistyrningen är ett brett ämne som innefattar många olika styrmedel. Examensarbetets titel: Hur kan ekonomistyrning se ut i små redovisnings-, lönekonsult och revisionsbyråer Seminariedatum: 13 januari 2017 Kurs: FEKH69, Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Reine Vindebro, Michael Wendwessen och Caroline Åkesson Handledare: Peter W Jönsson Examensarbete inom ämnet Företagsekonomi C-uppsats 15 hp Termin 6, 2010 Jonny Andersson ekonomistyrning.

Strategisk ekonomistyrning inom Det nya arbetslivet. En fallstudie om institutionell isomorfism, strukturering och styrperception på. Examensarbete i ekonomistyrning och redovisning (kandidat). Den här kursen går ut på att du självständigt ska formulera, genomföra och avrapportera ett  Pluggar du 4FE90E Examensarbete, ekonomistyrning (avancerad nivå) på Linnéuniversitetet?