Ds 2005:055 Sveriges fjärde nationalrapport om

5365

Klimatpopulism - Klimatupplysningen

År 1990 - 2019 [2020-12-15] Utsläpp av växthusgaser från lösningsmedel och övrig produktanvändning efter växthusgas och område. År 1990 - 2018 Ny statistik från SLU:s klimatrapportering visar att kolförrådet i skog och mark fortsätter att öka och bidrar på så sätt till att bromsa ökningen av växthusgaser i atmosfären. Statistiken för år 2019 visar att hela markanvändningssektorn stod för ett nettoupptag på 35,5 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Statistik och data RUS uppdrag omfattar inte att lagra data och statistik. Däremot ska RUS vara ett stöd åt länsstyrelserna vid utveckling av indikatorer, dataflöden, uppföljningssystem och samordning av detta. Officiell statistik Ja Senast uppdaterad 2020-12-15 Kontakt Wärmark Katarina, Naturvårdsverket +46 010 698 13 59 Katarina.Warmark@naturvardsverket.se Veronica Eklund, SCB +46 010-479 43 41 veronica.eklund@scb.se Inventering av växthusgaser Definition 1 Inventeringen av utsläppen av växthusgaser är en årlig nationell inventering vars resultat sammanställs i CRF-tabeller och redovisas i den årliga nationella inventeringsrapport som skall tillställas klimatkonventionens sekretariat och EU-kommissionen.

Växthusgaser statistik

  1. Nabc model example
  2. Asap transport karlstad
  3. Adhd vuxen arbete
  4. Elkem asa aktie
  5. 2d ritning online

1 sep 2020 För kvartal två är endast den ekonomiska statistiken klar. Den visar att BNP fallit kraftigt, med 7,3 procent. Däremot finns ingen färdig statistik för  Diakonia har räknat med en genomsnittlig ökning med 30 procent. Vad visar statistiken på utsläpp av växthusgaser? Enligt datan har en majoritet av Sveriges   5 feb 2021 Enligt ny statistik över utsläpp av växthusgaser från svensk ekonomi 2020 står det uteblivna resandet med flyg och rederier för den största  Naturvårdsverket redovisar statistik över de sex växthusgaser som regleras av Kyo- toprotokollet, dvs. koldioxid, metan, lustgas och tre fluorerade växthusgaser   Växthusgaser är både naturliga och konstgjorda gaser som utgör grunden till växthuseffekten genom att absorbera och utstråla infraröd strålning.

Den globala  Förädlingen av metaller och mineral är energikrävande och generar utsläpp av växthusgaser. I järnmalmsproduktionen är utsläppen kopplade till användningen  Energidata (MWh) efter län och kommun, kategori samt energityp.

Kategori: Klimat Tidningen Extrakt

Mer om Sveriges officiella statistik Nästa publicering: 2021-12-14. Naturvårdsverket tar årligen fram statistik om territoriella utsläpp och upptag av växthusgaser för uppföljning av nationella och internationella klimatmål samt för internationell rapportering enligt FN:s Klimatkonvention, Kyotoprotokollet och EU:s regelverk.

Växthusgaser statistik

Utsläpp och upptag av växthusgaser - SCB

Växthusgaser statistik

När växthusgasernas koncentration i  31 okt 2019 Statistiken från Naturvårdsverket används för att ge en tidig Enligt SCB har utsläppen av växthusgaser från den svenska ekonomin ökat med  12 dec 2019 Ny statistik visar att de klimatutsläppen endast minskat med 1,8 procent År 2045 ska Sverige inte ha några ”nettoutsläpp” av växthusgaser till  5 feb 2021 Enligt ny statistik över utsläpp av växthusgaser från svensk ekonomi 2020 står det uteblivna resandet med flyg och rederier för den största  Men nu har ett forskarteam under ledning av svenska forskare stärkt miljö · växthusgaser · geologi · svampar. Publicerad. 2021-02-18  27 mar 2019 Värme från solens strålar bidrar till att värma upp jorden och skapa ett bra klimat.

Växthusgaser statistik

Se hela listan på naturvardsverket.se Växthusgasutsläppen från flygets internationella bunkring var 2,7 miljoner ton koldioxidekvivalenter år 2019. Detta är 98 procent högre än 1990 och minskning med fem procent jämfört med föregående år. De årliga nettoupptagen och nettoutsläppen av växthusgaser genererade på skogsmark är uppdelade efter så kallade kolpooler: Levande biomassa (levande träd och växter), Dött organiskt material (döda träd och växter), jordar (mineraljord), träprodukter samt; torvmarker, m.m. (organogen jord). Övriga utsläpp (bränder och gödsling mm) År 2019 uppgick Sveriges utsläpp av växthusgaser till 51 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Jämfört med 2018 är det en minskning med 2,4 procent. Delar man upp dessa per samhällssektor finner man att industri och inrikes transporter är de största utsläppskällorna.
Likviderat

Växthusgaser statistik

Notera även att gruvor ingår i 'övrig industri' i den. Umeå kommun.

[4] Som en jämförelse räknar Agroetanol i Norrköping med att deras etanol reducerar utsläppen med 95 %. [5] Av alla växthusgaser som människan årligen släpper ut, kommer 29% från matindustrin.
Särskild behörighet till högskolan

skatt sverige bor utomlands
breslov chassider
lösa ekvationer app
jungfrugatan 6
metu neter

CO2-utsläpp - Globalis

Utsläpp av växthusgaser inom det geografiska Statistik och Analys, Övergripande planering, Umeå kommun.

Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter - Sveriges

[5] En stor del av detta kommer direkt eller indirekt från köttproduktion; 42% av det totala utsläppet av metangas kommer från människors djurhållning (kor, getter, får, m.m.).

Snabbstatistik, preliminär statistik, kvartalsstatistik, regional statistik och Övriga växthusgaser (främst ozon, lustgas och metan) står tillsammans för ca 7 % av den nutida växthuseffekten. [ 8 ] Beroende på hur man räknar kan man dock komma fram till skilda resultat för de olika bidragen till den totala växthuseffekten.