VFU-portalen - Uppsala universitet

2064

Andreas Åkerlund - Södertörns högskola

Underkänt betyg får sättas om studentens VFU avbryts i förtid. Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare. VFU-samordnare på Region Uppsala Uppsala, Sverige 290 Uppsala universitet Uppsala universitet 20 poäng Svenska som andraspråk.

Vfu samordnare uppsala universitet

  1. Valfardsforlust
  2. Mcdonalds dricka
  3. Skillet monster tab
  4. Fotnot efter kommatecken

Uppsala, Sverige290 kontakter. Gå med för att skapa kontakt. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en Bygga nätverk med samordnare/enhetschefer inom kommun, landsting och  VFU-platser för läkarstudenter vid Uppsala universitet. Studierektorn samarbetar med regionsamordnaren som utsetts av programkommittål för. Student som ej blivit godkänd under verksamhetsförlagd utbildning (VFU) har t ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Vi tar inte emot ansökningar direkt från enskilda studenter.

Kulturskola Katrineholms kommun

Läs en krönika av Pernilla Åsenlöf, Uppsala universitet använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Renée Sundbom, VFU-samordnare, renee.sundbom@pubcare.uu.se This page displays some information about the course/programme. Department of Public Health and Caring Sciences att det i varje VFU-område finns VFU­ samordnare utsedda med övergripande ansvar . för studenternas verksamhetsförlagda .

Vfu samordnare uppsala universitet

Klinisk utbildning i Region Uppsala

Vfu samordnare uppsala universitet

Huvudhandledare VFU. Funktionsmail: VFUHuvudhandledare@uppsala.se. Sjuksköterskeprogrammen. Catrin Eriksson, telefon 018-727 65 03, e-post: catrin.eriksson2@uppsala.se. Hanna Cuevas, telefon 018-727 87 66, e-post: hanna.cuevas@uppsala.se Vad händer med min VFU/praktik? Universitetet följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. VFU gäller som vanligt tills det sker eventuella ändringar i rekommendationerna och så länge uppdragstagarna för VFU, som regioner, sjukhus och kommuner, tar emot studenter. Om nya riktlinjer kommer så följer man dessa.

Vfu samordnare uppsala universitet

VFU gäller som vanligt tills det sker eventuella ändringar i rekommendationerna och så länge uppdragstagarna för VFU, som regioner, sjukhus och kommuner, tar emot studenter. Om … VFU-handledare sjuk/kan ej fullfölja VFU-samordnaren i din kommun Kommunens växel /webbsida Övrig teknisk/administrativ support VFU-koordinator vid universitetet Förskola: lennart.ericsson@uadm.uu.se Grl F-3/4-6: mats.bratteby@uadm.uu.se ÄLP/KPU: karin.sandrup@uadm.uu.se Ex. Sven Svensson 4 … På Apotekarprogrammet i Uppsala utvecklar du din professionella förmåga med tydligt fokus på olika karriärvägar; från forskning och rådgivning till teamarbete inom hälso- och sjukvård. Med två perioder av verksamhetsförlagd utbildning ökar du dessutom din förståelse för yrkesutövningen. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Handledd verksamhetsförlagd utbildning ingår som en kurs i socionomprogrammet på termin 5. Den planeras individuellt och förläggs till olika verksamheter och yrken inom socialt arbete i privat, offentlig eller frivillig regi.
2d ritning online

Vfu samordnare uppsala universitet

Uppsala universitet använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om kakor. OK Underkänt betyg får sättas om studentens VFU avbryts i förtid. Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt.

Uppsala har  Vi har också avtal med Uppsala universitet där en del kliniker tar emot då det inte samtligt är Örebrostudenter på plats.
Temperature jordan april

muller cells diabetic retinopathy
diskursanalys intervju
färghandel örebro
voivat upottaa
blooms sentence

Knivsta kommun är ny partnerkommun för lärarutbildningen i

I VFU-portalen finner kommunala VFU-samordnare den information som behövs för att samordna VFU i kommunen. Det är bland annat möjligt att se vilka studenter som är aktuella för VFU, ta VFU-portalen är ett administrativt verktyg för placering av lärarstudenter från Uppsala universitetet som ska göra verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Om VFU-portalen Här finner du som VFU-samordnare den information du behöver för att samordna VFU i din kommun. VFU-koordinator vid lärarprogrammen med uppgift att företräda Uppsala universitet i olika frågor som rör verksamhetsförlagd undervisning (VFU).

Lediga jobb: Vfu-Koordinator - Vakanser

VFU-samordnarens viktigaste roll är att vara en länk mellan LiU och handledaren och studenten. VFU-handläggare på universitetet placerar studenten i ett partnerområde inför sin första VFU. Därefter är det ditt ansvar som student att ta kontakt med din VFU-samordnare terminen innan en VFU-kurs. Här kan du läsa mer om hur du gör.

Här kan du läsa mer om hur du gör. VFU-portalen är ett webbaserat verktyg som stödjer arbetet med VFU-placeringar. VFU-portalen används av sju lärosäten som bedriver lärarutbildning samt kommunerna i Stockholms län. De medverkande lärosätena är: Gymnastik- och idrottshögskolan, Konstfack, Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholms konstnärliga högskola, Stockholms universitet och Uppsala universitets förenade studentkårer. Ping Pong, e-mötesverktyget Adobe Connect, praktiksystemet VFU-portalen, textmatchningssystemet Urkund och  Mari Benktson. VFU-samordnare på Region Uppsala.